loading-img

Plamenjača šljive – Polystigma rubrum

                                                                       

                  Česta bolest šljive na našim terenima. Šteta se manifestuje prevremenim opadanjem lišća, što onemogućava dozrevnje plodova (ima manju uptrebnu vrednost) i lastara (preti mogućnost izmrzavanja).


             Simptomi bolesti se ispoljavaju isključivo na lišću. Manifestuju se kao okrugle pege velicine 3-6mm koje su u početku svetlo do tamno žute a kasnije prelaze u narandžastu boju sa crnim središnjim delom. Za razliku od Šarke šljive, pege su pravilnog okruglog oblika, intenzivno obojene po celoj povrsini. Na jednom listu može se razviti veći broj pega koje se zatim spajaju i dovode do propadanja listova koji opadaju. Opalo lišće je izvor zaraze u proleće naredne godine. Mladi listovi i listovi u razvoju su najosetljiviji na plamenjaču šljive. Zaraza se može ostvariti do početka leta.
Pošto je opalo lisće jedini izvor zaraze, jedna od mogućnosti je negovo uklanjanje i uništavanje. To se može uraditi zaoravanjem ili njegovim iznosenjem sa parcele.


          Hemijske mere su veoma značajne u konceptu borbe protiv pomenute bolesti. U tu svrhu se koriste preparati na bazi aktivnih materija: Mankozeb (Prevenr 80 WP), Folpet (Solofol), Kaptan(Metod 480SC, Capi), propineb... Sa pomenutim preparatima se borimo preventivno tj. nanosimo ih na list pre nego što se ostvare uslovi za klijanje spora gljive. Kada spore klijaju one u svojoj sredini nailaze na preparat i bivaju unistene.

napisao: vrabac