loading-img

Kruškina osica – Janus compressus

OPIS
Odrasla jedinka kruškine osice ima žutocrveno telo i prozirna krila. Može da naraste do 9mm.
Larva je bele boje. Raste i do 12mm.

ŠTETNOST
Napada mlade izdanke kruške.
Ženka legalicom spiralno pravi rupe u izbojku i u poslednju polaže jaje. Izbojci se savijaju, a nakon 2-3 nedelje su gotovo uvenuli. Potom se larva ubušuje u njega i hrani se njegovim sokovima, a lišće se kovrdža i tamni. Simptomi su slični simptomima bakteriozne plamenjače.

CIKLUS RAZVOJA
Prezimljava kao larva ukopana u zemlju do nekoliko centimetara.
Početkom maja pojavljuju se prve odrasle jedinke (imago) , nakon čega ženka polaže jaja. Nakon piljenja larva se razvja i nakon što završi sa ishranom ukopava se u zemlju.
Kruškina osica ima jednu generaciju godišnje.

SUZBIJANJE
• Preventivne mere borbe
Mehaničko suzbijanje se vrši uklanjanjem i uništavanjem zaraženih izbojaka van zasada.
• Hemijske mere borbe
Kruškina osa suzbija se jednokratnim prskanjem odmah nakon cvetanja insekticida kao što su Piretroidi ( Notikor 200 ECFutocis 2.5 ECFutocid EC ), Hlorpirifos, Hlorpirifos+ cipermetrin( Corell DKonzul) …

NAPOMENA

Redovnim tretiranjem insekticidima nakon cvetanja može se ova štetočina držati pod kontrolom. Medjutim ukoliko se uoče posledice njenog polaganja jaja tj klonuli mladari na kojima se u osnovi uočavaju spiralne crne tačkice, treba pristupiti mehaničkim merama borbe.

ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

 napisao: levi bek