Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Abastate

Insekticid i akaricid u obliku koncentrata za emulziju - EC, žute boje

Aktivna materija: ABAMEKTIN

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Abastate je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bektin, Romectin, Akaristop, Vertigo, Amon,.. On (Abastate) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

PRIMENA: ABASTATE se koristi kao insekticid i akaricid sa kontaktnim, digestivnim i sistemičnim delovanjem, koji se primenjuje u:

a) Zasadu kruške: za suzbijanje kruškine buve (Rsylla pyri), folijarnim tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi, u fenofazi precvetavanja kruške (faza 69 BBCH-skale). Količina primene je 0,75 l/ha Abastate (7,5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 3 l/ha mineralnog ulja (7,5 ml + 30 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 1 l/ha ađuvanta Nu-film 17 (7,5 ml + 10 ml na 100 m2) uz utrošak vode od 600 - 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2)

b) Zasadu jabuke: za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i atlantskog pregalja (Tetranychus turkestani), folijarnim tretiranjem po pojavi prvih pokretnih formi u fenofazi precvetavanja (faza 69 BBCH-skale). Količina primene je 0,75 l/ha Abastate (7,5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 3 l/ha mineralnog ulja (7,5 ml + 30 ml na 100 m2) uz utrošak vode od 600 - 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

v) Zasadu maline: za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) folijarnim tretiranjem kada se utvrdi prisustvo prvih pokretnih formi. Koncentracija primene je 0,075-0,1% Abastate (7,5-10 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,075-0,1 % Abastate + 0,1% ađuvanta Nu film 17 (7,5 – 10 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m2).

g) Usevu krompira: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi (I – III stadijuma). Količina primene je 0,75 l/ha Abastate (7,5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 1 l/ha ađuvanta Nu film 17 (7,5 ml +10 ml na 100 m2) uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha (2-4 l na 100 m2)

d) Usevu paradajza u zaštićenom prostoru: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) folijarnim tretiranjem kada se utvrdi pojava prvih jedinki. Koncentracija primene je 0,05% Abastate (5 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,05 % Abastate + 0,15% ađuvanta Nu film 17 (5 ml + 15 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 500 l/ha (5 l na 100 m2).

đ) Ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru: za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) folijarnim tretiranjem kada se utvrdi pojava prvih jedinki. Koncentracija primene je 0,05% Abastate (5 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,05 % Abastate + 0,15% ađuvanta Nu film 17 (5 ml + 15 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 500 l/ha (5 l na 100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku godine: jednom za krompir, dva puta za ostale namene.

NAPOMENE: Kombinacija Abastate + mineralno ulje se ne sme primenjivati tri dana pre ili tri dana posle tretiranja zasada kruške sa fungicidima na bazi sumpora ili kaptana.
Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.
Može biti fitotoksičan za pojedine vrste ukrasnog bilja, kao što su: ukrasne paprati, begonije, karanfili i kalanhonije.
Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti štetnih grinja (Tetranychus urticae, Phyllocoptes gracilis) na abamektin, ne primenjivatipreparat Abastate više od dva puta tokom vegetacione sezone i ne primenjivatialternativno preparate na bazi avermektina.
Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28°C ili se očekuje da će spoljna temperatura preći tu granicu u toku 2 dana od momenta primene.
Preparat ne primenjivati u toku ili neposredno pre padavina.
Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA: Ne sme se mešati sa sredstvima na bazi sumpora i kaptana i preparatima izrazito kisele i alkalne reakcije.

KARENCA (vreme između poslednje primene sredstva za zaštitu bilja i berbe, odnosno
žetve): - 3 dana za paradajz
- 14 dana za krušku, jabuku i malinu
- Obezbeđena vremenom primene za krompir.

RADNA KARENCA (vreme kada nije dopušten rad ljudima u polju i zaštićenom prostoru posle tretiranja): Jedan dan.

 

Abastate 100ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

339

Cena sa PDV-om

480,70 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Abastate 50ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

4032

Cena sa PDV-om

288,24 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Abastate 1lit

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

338

Cena sa PDV-om

2.635,49 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Abastate+Nu film 100ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3941

Cena sa PDV-om

765,51 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust