loading-img

Tenor® 250 EC

Sistemični, preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.


Delovanje


Tenor® 250 EC je preparat na bazi aktivne materije propikonazol koja spada u hemijsku klasu triazola. Deluje preventivno i kurativno na fitopatogene gljive. Mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola kod gljiva. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

NAPOMENA(Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Tenor 250 ec je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Tilt 250 EC, Presing... On (Tenor) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.


Primena


Vinova Loza – Pepelnica (Uncinula necator); 0,15 l/ha (1,5 ml na 100 m²). Preventivno, kada je cvast jasno vidljiva, do zatvaranja grozda (faze 53-79 BBCH skale), a najkasnije po pojavi prvih simptoma.


Preporuke i napomene vezane za primenu


TENOR®250 EC se može mešati sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja, ali pre upotrebe mešavine proveriti kompatibilnost i sortnu osetljivost. Kada se preparat meša sa WG, WP i SC formulacijama prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati TENOR® 250 EC.

Aktivna materija Propikonazol 250 g/l

Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene 0,15 l/ha

Utrošak vode 600-1000 l/ha

Karenca Vinova loza - 35 dana

 


Pored gore pomenute primene na tržištu postoje preparati sa ovom aktivnom materijom koji su registrovani još :

Pšenica i ječam 0.5 l/ha tretiranjem po pojavi prvih simptoma bolesti

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i Septoria nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis).

Dobro delovanje preparata je nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle lastare. Ne ostavlja mrlje kod stonog grožda. Nema uticaja na ukus, proces vrenja i organoleptička svojstva vina. Utrošak vode kod vinove loze 800-1000 l/ha, kod pšenice 300-500 l, a iz vazduhoplova 50 l.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...