Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Decis

Decis 2,5 EC je insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.
AKTIVNA MATERIJA: deltametrin 25 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - EC

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Decis je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Futocis, Župadeci, Polux... On (Decis) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, MASLINA, VINOVA LOZA, ŠUME, HMELJ, STRNA ŽITA, KUKURUZ, KROMPIR, PARADAJZ, ULJANA REPICA, DUVAN, KRASTAVAC

NAČIN DELOVANJA:
Aktivnu materiju preparata Decis 2,5 EC deltametrin odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Deltametrin ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Decis 2,5 EC se koristi u:

1) Zasadu jabuke za suzbijanje:

a) jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

b) biljnih vaši (Aphididae), jabukine lisne ose (Hoplocampa testudinea), minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

2) Zasadu kruške za suzbijanje:

a) obične kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha;

b) kruškine ose (Hoplocampa brevis) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha;

c) pepeljaste kruškine vaši (Dysaphis pyri) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha;

3) Zasadu breskve za suzbijanje:

a) biljnih vaši (Aphididae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

b) breskvinog smotavca (Cydia molesta), u koncentraciji 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

4) Zasadu šljive za suzbijanje:

- žute šljivine ose (Hoplocampa flava), crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i biljnih vaši (Aphididae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode od 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

5) Zasadu trešnje za suzbijanje:

a) biljnih vaši (Aphididae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2),

b) trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

6) Zasadu višnje za suzbijanje:

a) trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

b) biljnih vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml na 100 m2) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

7) Zasadu masline za suzbijanje: maslinine muve (Dacus/Prays oleae) u koncentraciji 0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

8) Zasadu vinove loze za suzbijanje: žutog grozdovog moljca (Eupoecillia/Clysia ambiguella) i pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia/ Polychrosis botrana), u koncentraciji:

- 0,03-0,04 % (3-4 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), za suzbijanje prve generacije,

- 0,05-0,07 % (5-7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), za suzbijanje druge generacije;

9) U zasadima šuma za suzbijanje:

- ose hrastovog lišća (Apotimus spp.), malog mrazovca (Cheimatobia/Operophtera brumata), žutotrbe (Euproctis chrysorrhoea), velikog mrazovca (Hibernia/Erranis defoliaria), gubara (Lymantria dispar) i zelenog hrastovog savijača (Tortrix viridiana), tretiranjem:

a) sa zemlje, u količini 0,4 l/ha i dodatak 10 l/ha nafte (D1) (40 ml u 1 l nafte na 100 m2) i

b) iz vazduhoplova, u količini 0,2 l /ha i dodatak 2,8 l/ha nafte (D1);

10) Zasadu hmelja za suzbijanje: vaši hmelja (Phorodon humuli), u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);

11) Usevima strnih žita za suzbijanje: biljnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

12) Usevu kukuruza za suzbijanje: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u količini 0,4 - 0,5 l/ha (4-5 ml na 100 m2) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

13) Usevu krompira za suzbijanje:

a) breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2),

b) krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,3 l/ha (3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

14) Usevu paradajza za suzbijanje:

a) breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u količini primene od 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml na 100 m2) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2),

b) bele mušice - leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji od 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), uz dodatak nekog okvašivača;

15) Usevu uljane repice za suzbijanje repičine lisne ose (Athalia colibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini primene od 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

16) Usevu duvana za suzbijanje: podgrizajućih sovica (Agrotis spp.), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini primene od 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

17) Usevu krastavca za suzbijanje bele mušice

- leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) uz dodatak nekog okvašivača.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
- ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i preparatima na bazi sumpora, tiofanata, i azinfos-metila;

- pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
- 7 dana za krompir, jabuku, krušku, paradajz i krastavac

- 14 dana ostalo voće, povrće, hmelj

- 21 dan vinova loza

- 28 dana duvan, maslina,

- 35 dana žita

- 42 dana uljana repica.

NAPOMENE:
- kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče;

- pri suzbijanju štetočina iz reda Lepidoptera, preparat primeniti na početku piljenja gusenica;

- pri suzbijanju lisnih vaši, tretirati na početku formiranja kolonija.

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima:

- površine koje se tretiraju, moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda;

- utrošak vode od 50 - 100 l/ha;

- brzina vetra pri tretiranju ne sme da bude veća od 2 m/s.

 

Decis 2.5 EC 100ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

337

Cena sa PDV-om

493,43 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Decis 2.5 EC 1lit

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

356

Cena sa PDV-om

3.376,78 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust