Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Uzrast korova - primena herbicida u vocarstvu

           Uzrast korova koji se treba prskati je veoma bitan faktor.

U principu mladji korov se može tretirati nižom dozom u okviru propisane, dok stariji korovi zahtevaju vise doze. Kada korov precveta svrha tretiranja herbicidima gubi smisao. U tom slucaju semana korova mogu zavrsiti svoj razvoj i biti klijava.

          Optimalan uzrast korov za tretiranje herbicidima je kod širokolisnih korova do 6 listova (15-tak cm) a uskolisnih oko 20-30cm visine. Ovo je period intenzivnog porasta. Tada biljka najbrže radi te je usvajanje i delovanje herbicida najbrže.

          Herbicidi najbrže i najbolje deluju kada su uslovi za život biljke najoptomalniji (optimalna vlažnost zemljišta i temperatura vazduha), a ako je vreme hladno ili suvo tada je delovanje herbicida dosta sporije i manje uspešno.

Iz ovog razloga u povoljnijim uslovima mozemo koristiti niže propisane doze a u lošijim vremenskim uslovima treba koristiti više doze.

Ukoliko nakon prskanja padne kiša za manje od dva sata tretman ce imati manji uspeh.

Primena herbicida u vocarstvu - OPSIRNIJE...

 

Uzrast gajene biljke - OPSIRNIJE...

Zastupljenost korova u vocnjaku - OPSIRNIJE....

 

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.