Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

- Trešnjina osica – (Caliroa cerasi)

OPIS

Odrasla jedinka trešnjine ose ima telo crne boje. Može da naraste od 4 do 6mm.
Larva je prekrivena sa sluzi. Sluz vremenom pocrni od izmeta a kretanjem ostavlja sluzavi trag.

ŠTETNOST
Trešnjina osa napada lišće trešnje i kruške, mada u retkim slučajevima se može uočiti i na višnjama, dunji i šljivi.
Nakon što ženka položi jaja na list razvijaju se larve. Larve izgrizaju samo zelene delove parenhima između žila i žilica lista gde ostaje samo donji epidermis lista u obliku mrežice. Oštećeni delovi lista nakon toga odumire i dobija smeđu boju.

CIKLUS RAZVOJA
Prezimljava u stadijumu larve ukopana u zemlji.
Ženke se pojavljuju u maju, ili junu sa već zrelim jajima koja polažu na list. Različite ženke mogu da polože do 35 jaja na jedan list. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se larve. Larve se hrane na površini listova narednih 15-28 dana. Nakon toga padaju na zemlju, tu prezimljavaju i provode stadijum lutke.
Trešnjina osa ima dve generacije godišnje (larve se osim u proleće javljaju i krajem leta ili početkom jeseni).

SUZBIJANJE
• HEMIJSKE MERE BORBE
Insekticidi se primenjuju samo u slučaju jakog napada, prskanje se vrši uoči berbe pa treba poštovati karencu. Za suzbijanje trešnjine ose koriste se insekticidi na bazi: Piretroida - cipermetrin ( Notikor 200EC, Cipkord 20 EC, Cythrin 250 EC, Tajfun EC...), Lambda-cihalotrin (25gr/lit - Grom, Megathrin 2.5 EC, Zupa lambda, 50gr/lit - Karate zeon, Savate SC-5, Kaiso..), deltametrin (12.5 gr/lit - Plures, 25gr/lit - Futocis 2,5 EC, Polux, Scatto, Decaguard 2.5 EC, Zupa deci100gr/lit - Decis expert), gama-cihalotrin (Vantex 60 SC), Esfenvalerat (Sumi alfa5 EW), Hlorpirifos, Hlorpirifos+Cipermetrin( Corell D***, Nurelle D***, Despot***,...), Hlorpirifos metila (Reldan 22)...

NAPOMENA

(***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisala: levi bek

 

 

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.