Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Primena Biofor Bio P-a u voćarstvu

-BIOFOR BIO P se u voćarstvu primenjuje u dva tretmana:

1. Na početku vegetacije, prskanjem po površini zemljišta u redovima u količini 3-5l/ha. Može se koristiti zajedno sa BIOFOR ACTIV-om.

Cilj ove primene je aktiviranje korena.


2. Nakon dopunske prihrane KAN-om, takođe prskanjem po površini zemljišta u količini od 3-5l/ha.

Cilj ove primene je “oslobađanje” fosfora i ostalih blokiranih elemenata.

Doza: 5l/ha uz utrošak vode do 400 litara

Napomena:

- Količina preparata po ha zavisi od osobina zemljišta i kreće se od 1l do 5l;

- Nema svrhe primenjivati ga u jesen, zato što se najbolji rezultati postižu primenom u proleće;

- Odlična osobina ovog preparata je ta što se može mešati sa herbicidima.

 Kompletnu ponudu firme BIOFOR SYSTEM mozete pogledati OVDE...

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.