Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Poljska gorčika – Sonchus arvensis - u voćnjacima

PRAKTIČNA  PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Odgovaraju joj humusna, plodna, duboka, vlažna i ilovasta zemljišta.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim i krmnim kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Umanjuje kvalitet krmnih kultura jer ga stoka izbegava. Ima gorak mlečni ukus a na stoku deluje negativno – izaziva nervne poremećaje.

 

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.

Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama (Bingo, Glifosav, Glifohem, Glifomark...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat***, Dessicash 20% SL***), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15***, Rugbi 15 SL***)...

 (***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

napisao: kapetan

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.