Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Nutri BS-95 i Nutri Ca-B-Mo resenje za oplodnju i zametanje plodova

Firma Nutrileaders u svojoj ponudi ima dva interesantna preparata čijom primenom možemo postići bolju oplodnju i zametanje plodova.

Princip je sledeći:

* Primenom Nutri BS-95  (200-300 ml na 100 litara vode) u punom cvetu povećavamo procenat oplodjenih cvetova. Njega treba primeniti kada je cvet otvoren tj od kada su latice cveta dovoljno razdvojene da u njega možemo ubaciti preparat. Na zatvoren cvet ( u kokici ) efekat je manji.

** Nakon oplodnje počinje zametanje i formiranje plodića. Primarni porast plodića (rast formiranjem novih ćelija deobom) u koštičavom voću traje 20 a u jabučastom voću 40 dana.

U ovom periodu treba izvršiti jedan ili u koliko ste u mogućnosti dva tretmana sa Nutri Ca-B-Mo (200-300 ml na 100 litara vode).

Ovaj preparat svojim sastavom omagućava bolju i pouzdaniju deobu celija prilikom formiranja plodića. Svaka novoformirana ćelija je budući rezervoar koji će se puniti sa rastom plodova (sekundarni porast). Cilj nam je da u berbi dobijemo plod sa mnogo manjih ćelija. Na taj način dobijamo čvršći plod koji se bolje čuva i skladišti.

Da bi smo ovaj cilj postigli, nakon primene ovog preparata, dalje treba koristiti kalcijum. No o tome kasnije....

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.