Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Divlja rotkva – Raphanus raphanistrum – u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Raste u suvim, toplim i umereno toplim područijem. Odgovaraju mu kisela, humusna i rastresita zemljišta. Pojavljuje se na obradivim površinama, travnjacima i na zapuštenim terenima.


ŠTETE: Najviše štete pravi u strmnim žitima, kao i u ratarstvu kod okopavina (kukuruz, soja, suncokret…),i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Negativno utiče na kvalitet mleka i mesa kod životinja koje je pojedu.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).
Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama (Bingo, Glifosav, Glifohem, Glifomark...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat***, Dessicash 20% SL***), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15***, Rugbi 15 SL***)...OPŠIRNIJE

(***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

 

 

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.