Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Ambrozija - Abrosia artemisiifolia - u voćjnacima

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmožava se semenom.

STANIŠTE: Najčešće raste na oranicama, zapuštenim površinama. Pretežno na lakšim, plodnim, umereno suvim zemljištima.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturamam naručito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...), povrtarskoj proizvodnji (paradajiz, paprika šargarepa, pasulj...)i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog koraova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama ( Bingo, Glifosav, Glifohem, Glifomark...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat***, Dessicash 20% SL***), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15***, Rugbi 15 SL***),  Fluroksipir - oprezno jer je hormonski herbicid i deluje i isprarenjima, ne u malinama, kupinama i jagodama (Bonaca, Lodin, Starane).

 (***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

napisala: nijagara

 

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.