loading-img

Žuti grozdov smotavac – Eupoecilia ambiguella

OPIS

Odrasla jedinka žutog grozdovog smotavca je duga oko 7mm i ima dva para krila i to jedan par je žuto-smeđe boje, a drugi je tamno sive boje preko kojih se proteže karakteristična smeđa pruga. Raspon krila može da dostigne i 15mm.
Larva kada se tek pojavi iz jajeta je svetlo ružičaste boje, a kasnije kako se razvija boja prelazi u zelenu. Glava je crne boje, a dužina odrasle larve je oko 12mm.
Jaja nakon polaganja su žute boje, a potom prelaze u svetlo crvenu. Ovalnog su oblika i dužine oko 0,7mm.

ŠTETNOST

Napada cvet i plod vinove loze, gloga, lucerke i jorgovana.
Larve prve generacije se pojavljuju najčešće u maju i napadaju cvetne pupoljke. Najviše štete nanose larve druge generacije jer su jaja iz kojih su se oni razvili ženke položile na bobice, a larve odmah po izleganju prodiru u njih, a takođe mogu i da im pregrizu peteljke. Napadnuti i oštećeni plodovi brzo trule, ili otpadaju.

CIKLUS RAZVOJA

Žuti grozdov smotavac prezimljava u stadijumu lutke u kokonu koji se u većini slučajeva nalazi u pukotinama čokota vinova loze.
Prva generacija leptira pojavljuje se u aprilu, ili maju i ženke ubrzo potom polažu jaja na cvetne pupoljke, a jedna ženka može da položi 80-100 jaja. Nakon desetak dana pojavljuju se gusenice koje nakon hranjenja prave kokon gde preobraze u lutku. Naredna generacija leptira se pojavljuje krajem jula i ženka polaže jaja na plod, nakon deset dana pojavljuju se gusenice koje vinovoj lozi nanose mnogo više štete nego prva generacija.
Žuti grozdov smotavac ima u našim uslovima dve generacije godišnje, ali ukoliko su uslovi povoljni može biti i tri generacije godišnje.

SUZBIJANJE

MEHANIČKE MERE BORBE
Pored korišćenja feromonskih klopki od presudnog značaja može biti i skidanje lista ispod grozda, i najvišeg na lastaru u julu. Na taj način svaki čokot je više izložen suncu, i usled nedovoljne vlage jaja propadaju.

HEMIJSKE MERE BORBE
Rok u toku koga se izvodi prskanje zavisi od leta smotavca. Prag tolerancije je kod prve generacije je 15-30 gusenica na 100 grozdova, a kod druge generacije 5-10 gusenica na 100 grozdova. Suzbijanje prve generacije se sprovodi 8-10 dana nakon utvrđivanja maksimalnog leta leptira, a druge 4-8 dana.

Suzbijanje se vrsi insekticidima na bazi: Piretroida ( Futocid, Futocis, Notikor, Sumi alfa, Cithrin…), Hlorpirifos-metil ( Reldan )…

Tretmani se izvode nakon primećene pojave štetocine.

NAPOMENA

Redovnom zaštitom vinove loze protiv cikada moze se u znacajnoj meri smanjiti brojnost žutog smotavca.

ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisao: levi bek