loading-img

Crvenilo lišća vinove loze – Pseudopeziza tracheiphila

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE


Ova bolest najčešće se javlja u zemljama srednje Evrope. U Srbiji se ređe javlja. Najčešće štete nastaju pri oboljevanju peteljke i bobica. Obolelo lišće opada i usled toga bobice ne dozrevaju.


SIMPTOMI BOLESTI


Simptomi se javljaju na lišću koji se odlikuju pegama koje su u početku sitne, a kasnije povećavaju i dostižu 2-3cm u prečniku. Kod crnih sorti pege su mrkocrvene, a kod belih sorti su limunasto žute. Oko pega se nalaze hlorotične zone. Kod jakih zaraza pege se međusobno spajaju i ceo list se suši i opada. Najveće štete nastaju u jesen pri normalnom sazrevanju lišća, pa zbog toga treba razlikovati ove dve pojave.
Ova bolest može da napadne i sam grozd, na kome propada peteljka i pojedine bobice opadaju, a grozd ostane rehuljav.


CIKLUS RAZVOJA


Bolest prezimljava na opalom lišću. Lišće može biti zaraženo kada dostigne prečnik 5cm. Bolest se širi vetrom na susedne biljke. Vinova loza reaguje na ovu bolest tako što luči velike količine antocijana što dovodi do crvenila lišća.


MERE ZAŠTITE


Za suzbijanje ove bolesti se koriste se isključovo hemijske mere borbe. Kod nas se koriste preparati na bazi: Bakra (Nordox 75 WG, Kocede 2000, Neoram 37,5 WG), Kaptana (Metod 480 SC, Capi),Folpeta (Solofol), dok u svetu se koriste i Mankozeb (Prevent 80 WP), Ciram (Fitociram 75 S), Kresoksim-metil (Lunar, Asena)…


NAPOMENA


Nauka kaže da se protiv ove bolesti najbolji rezultati postižu kada se biljka tretira od 6-12 lista. Obično se ovi tretmani poklapaju sa tretmanima protiv plamenjače te se uz plamenjaču suzbija i crvenilo lišća

napisao: vinar