loading-img

Crna trulež grožđa – Guignardia bidwellii

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE

Ova bolest predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti vinove loze u uslovima vlažnije klime tokom vegetacionog perioda. Kod nas je ova gljiva prisutna, i može u povoljnim godinama izazvati značajne štete.

SIMPTOMI

Mogu biti napadnuti svi mladi delovi vinove loze: listovi, drške, lastari i šepurina. Simptomi se uočavaju na listovima i bobicama u proleće i početkom leta u vidu malih okruglih pega 2-10mm u prečniku.
Na bobicama zaraza se ispoljava u vidu sitnih, bledo smeđih pega prečnika 1mm, koje zatim postaju crvenkasto mrke i brzo se rašire. Ceo grozd može biti zahvaćen bolešću.


CIKLUS RAZVOJA

Gljiva prezimljava na mumificiranim bobicama, koje u jesen ostaju na čokotu ili padaju na površinu zemljišta. U proleće nakon kišovitog vremena vrši se zaraza zelenih organa i zelenih bobica. Najveći izvor zaraze ostvaruje se kada lastari dostignu visinu 10-20cm, a bobice od precvetavanja pa do početka zrenja. Bolest se najčešće prenosi vetrom.


MERE ZAŠTITE

Od agrotehničnih mera borbe najznačajnije je uklanjanje mumificiranih bobica i grozdova, i zaoravati ih pri obradi zemljišta.

Hemijske mere borbe su korišćenje protektivnih fungicida bazi: Bakra ( Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 37.5 WG ), Mankozeba ( Prevent 80 WP ), Cirama ( Fitociram 75 S ), Folpeta (Solofol)… Zaštita loze vrši se kada lastari dostignu dužinu od 10 do 15 cm i traje do početka zrenja.

NAPOMENA

Neprijatna bolest koja može izazavati propadanje celokupnih grozdića. Mora se suzbijati isklučivo preventivno. U kišnom proleću krenuti sa prvim tretmanima još kada su lastari 5cm. Kasnije upotrebom preparata za plamenjaču vršimo zaštitu i protiv ove bolesti.

napisao: vrabac