loading-img

Pirevina – Agropyron repens u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Lakša, vlažna i neobrađena zemljišta.

ŠTETE: Veoma je teško iskoreniti. Nanosištete u ratarskim, žitnim i krmnim kulturama, livadama, voćnjacima i vinogradima. Prenosnk je biljnih bolesti i insekata.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosai kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog koraova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukurz: Foramsulfuron+Tienkarbazon-metil  (Monsoon actiive), Cikloksidim (Focus ultra isključivo u ultra kukuruzima) oprez!!!!!!

Soja: Kletodim (KletoxLector super), Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC), fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte, Flupisor)

Suncokret: Kletodim  (KletoxLector super), Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil, fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte, Flupisor)

Uljana repica: Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

 napisao: kapetan