loading-img

Antaknoza soje - Colletotrichum dematium

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE

Bolest je registrovana u svim državama gde se ova kultura gaji. Zaraženo seme gubi klijavost, ili propadaju mlade biljke koje su se razvile iz zaraženog semena. Nema podataka da li postoje otporne sorte soje na ovu bolest.

SIMPTOMI

Simptomi se javljaju na svim nadzemnim organima soje. Prvi simptomi se javljaju na prvim listovima u vidu okruglastih mrkih pega. Na stablu su uočljive mrko-sive pege koje su prstenasto raspoređene. Takođe i na listovima se stvaraju nepravilne pege i biljka zaostaje porastu. Pri kraju vegetacije zaražena stabla postaju krta i lomljiva, drvenasti deo truli, a kora se cepa što dovodi do praznih mahuna ili slabo nalivenih zrna.

CIKLUS RAZVOJA

Gljiva prezimljava u vidu micelije u ostacima semena soje u semenu. U proleće, kada se stvore povoljni uslovi, gljiva vrši zarazu na mladim biljkama. Da bi se infekcija ostvarila potrebna je kap vode i visoka relativna vlažnost vazduha. Prenos zaraze vrši se udarima kišnih kapi i putem insekata.
Gljiva se sporije razvija u intenzivnom porastu biljaka, a brzo kreće da se širi tek kada biljke počnu formirati mahune. Kišovito vreme izuzetno pogoduje širenju ove bolesti.

MERE ZAŠTITE

Od preventivnih mera preporučuje se spaljivanje i duboko zaoravanje zaraženih žetvenih ostataka, zatim dezinfekcija sumnjivog semena ili termička dezinfekcija na 50°C u trajanju od 6 sati.
Od hemijskih mera borbe preporučuju se hemijski tretmani i to dva puta do masovnog cvetanja soje. Efikasni preparati su fungicidi na bazi (bakra) – Cuprozin, Nordox, Kocide, Neoram, Cuprocaffaro… (Tiofanat-metila) – Galofungin, Prunus, Funomil, Topsin… i dr....

Izdvajamo iz ponude