loading-img

Žilogriz – Capnodis texiebrionis - u voćarstvu

OPIS


Odrasla jedinka žilogriza je tvrdokrilac i ima telo crne boje, dok je vratni predeo sive boje. Može da raste od 2 do 3cm.

Larva je bledo žute boje sa ustima koja imaju izraženo crnu boju. Pljosnatog je oblika i može da naraste do 7cm.

Jaja su ovalnog oblika i bele boje, takođe su sitna i to veličine 1-1,5mm.


ŠTETNOST


Žilogriz napada list, koren i stablo koštičavog voća (višnja, trešnja, šljiva, kajsija i breskva).

Odrasla jedinka u proleće se hrani se lišćem i njegovim peteljkama i na taj način pričinjava štetu mladim sadnicama.

Larve ulaze u deblje korenje pa daljim ubušivanjem može stići do stabla.

Kao posledica prisustva Žilogriza u biljci dolazi do zaostajanja u prastu kao i sušenja cele biljke.


CIKLUS RAZVOJA


Prezimljava kao larva na korenu, ili odrasla jedinka (imago).

Odrasla jedinka (imago) započinje ishranu u martu, a potom junu nakon sparivanja sa mužjacima ženka polaže jaja. Jaja sazrevaju u ženki i ona ih polaže parcijalno u zemlju a taj period može da potraje i do 3 meseca. Nakon piljenja razvoj larve traje i do 2 godine nakon čega gradi komoricu u korenu, ili deblu i preobražava se u lutku, a potom i u odraslu jedinku.

Žilogriz ima jednu generaciju u dve godine.


SUZBIJANJE


Agrotehničke i mehaničke mere borbe
Suzbijanje se vrši uklanjanjem obolelih stabala i njegovim uništavanjem, kao i otresanjem odraslih jedinki sa stabala. Bolje navodnjavanje i češća obrada zemljišta mogu smanjiti brojnost ove štetočine.

• Hemijske mere borbe
Insekticidi koji se koriste u vreme ishrane odraslih jedinki su na bazi: Piretroida ( Notikor 200 EC, Futocis 2.5 EC, Futocid EC ), Hlorpirifosa, Hlorpirifosa+cipermetrina ( Corell D , Konzul)...

Larve se suzbijaju od juna do avgusta korišćenjem zemljišnih insekticida na bazi: Hlorpirifosa.


NAPOMENA


Veoma neprijatna štetočina koja se masovnije pojavljuje zadnjih godina. Sa pojavom toplijih leta i blažih zima njen arel rasprostiranja je dospeo i do nas.
Protiv ove štetočine se treba boriti svim raspoloživim sredstvima i merama.


ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisao: levi bek