loading-img

Šupljikavost lišća voća – Stigmina carpophila - šljiva

                                                                                 

                 Najčešće,pomenuta bolest se javlja na koštičavom voću tj. na breskvi, kajsiji, trešnji, šljivi... Štete nastaju usled propadanja lišća, mladara i umanjenja tržišne vrednosti plodova.


                Simptomi se javljaju na listu, plodu i mladarima. Na listovima se javljaju okruglaste svetlo crvenkaste pege oivičene tamno mrkom ivicom i svetlo zelenim oreolom. Središnji deo pege je mrtvo tkivo koje u većini slučajeve ispada tako da list dobija šupljikast izgled. Ukoliko je napadnuta lisna drška dolazi do prevremenog opadanja lista.


               Simptomi na plodovima zavise od biljne vrste. Tako na mladim plodovima kajsije se javljaju crvene pege. Kod bresve i kod kajsije ispod zaraženog tkiva formira se plutani sloj te plodovi dobijaju šugav izgled. Kod višnje i trešnje gljivica prodire sve do koštice otvarajući sočni deo ploda koji ubrzo truli. Na mladarima nastaju pege slicne kao na listovima. Kasnije u okviru pega se javlja ulegnuce. Ovaj simptom nije specifičan samo za pomenutu bolest.

              Za razvoj bolesti je bitno proleće i jesen, tako da ovom periodu trebamo posvetiti posebnu pažnu. Tretiranje bakarnim preparatima (Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 35.7 WG)  treba uraditi kada opadne više od 50% lista. Tretman ponoviti u proleće pre kretanja vegetacije (bakar raditi na temperaturama višim od 7 stepeni). Cilj nam je da na stablu u periodu jesen-zima-proleće uvek imamo bakra. To nam omogućava da spore koje počnu da klijaju naidju na bakar i budu uništene. Nakon rezidbe treba izneti granje. Tokom vegetacije posle cvetanja sa 2-3 redovna tretmana se mogu postići dobri rezultati. U tu svrhu se koriste prparati na bazi aktivnih materija: mankozeb (Prevenr 80 WP), ciram (Fitociram 75 S), Kaptan (Metod 480 SC, Capi),propineb...

napisao: vrabac