loading-img

Rđa šljive – Puccinia pruni – spinosae

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE

Rasprostranjena je u svim područjima masovnog gajenja šljive, kao što je naša zemlja. Kod nas je prvo primećena na našoj najstarijoj sorti Požegači.
Ova bolest izaziva velike štete u rasadničkoj proizvodnji šljive.


SIMPTOMI BOLESTI
Ova bolest se razvija na svim zelenim organima biljke, ali najuočljivije promene su na lišću. Na licu lista mogu se videti sitne limunastožute ili crvenkastoplave pege. Ali prvi simptomi se javljaju sa naličja lista. Broj pega na jednom listu može biti jako veliki, i tada dolazi do prevremenog opadanja lišća i ponovnog prolistavanja, pa i cvetanja voćke.


CIKLUS RAZVOJA
Tokom vegetacije šljive postoje više generacija ove gljive. Rasejavaju se vetrom na druge biljke. Toplo i vlažno vreme pospešuje razvoj bolesti. Razvija se u opsegu (20-25°C).
Ova gljiva formira svoj reproduktivni stadijum na drugim biljkama, takozvanim hraniteljkama, a zatim parazitira šljivu. Osim šljive napada i kajsiju, breskvu, nektarinu, badem, a ponekada i višnju.
Infekcije se javljaju ređe, osim u uslovima gde se ne vrši nikakva zaštita od bolesti uopšte.

MERE ZAŠTITE
Od agrotehničkih mera bitno je stvaranje otpornih sorti.
Što se tiče hemijske zaštite koriste se fungicidi na bazi: Folpeta (Solofol), Mankozeba (Prevent 80WP), Fitocirama (Fitociram 75 S) itd...


NAPOMENA
Ova bolest se redje javlja. Prisutna je u voćnjacima sa površnom zaštitom. Ona se manifestuje u drugom delu vegetacije. Medjutim redovnom zaštitom od plamenjače može se držati pod kontrolom i rdja.

napisao: kapetan