loading-img

Monilija šljive - Monilinia laxa - susenje cvetova i grancica

                   Ova bolest se pojavljuje na koštičavom voću, tj višnji, trešnji, breskvi, nektarini, šljivi, kajsiji...
Veoma opasan patogen koji može drastično da utiče na prinos i kvalitet ploda. Takodje može da u velikoj meri ošteti i drvo (sušenje grancica, grana, odumiranje i delova debljih grana)

Gljivica napada cvetove, grancice i plodove.


                 Cvetanje je najkritičnija faza za koštičavo voće. Ukoliko se ostvare povoljni uslovi (vlažno i toplo) micelija preko tučka prodire u cvet pa preko peteljke u grančicu. Ona mehanički zatvara sprovodne sudove biljke te se zaraženi deo biljke suši. Takodje se i biljka brani zatvarajući smolom put gljivici pa na taj način lokalizuje štetu.
Plodovi mogu biti parazitirani od zametanja do zrenja. Mladi plodovi se osuše i opadnu, dok na starijm plodovima se javljaju mrke pege koje rastu dok se kasnije javlja sivkasta prašnjava prevlaka. Patogen prodire u plod kroz „vrata“ tj oštećenja koja su izazvali insekti ili grad, vetar...
               

                Borba protiv ove bolesti je teška i veoma kompleksna. Ona počinje sa agrotehničkim merama: izbor parcele, tolerantnije sorte, orezivanje oštećenih grana i njihovo spaljivanje, skidanje i uništavanje mumificiranih plodova tokom zime.
              Najčešće korišćene aktivne materije su: Tiofanat-metil (Galofungin tFunomil, Prunus 450 SC), Boskalid+Piraklostrobin (Signum, Markiz WG), Iprodion (Dional 500SC), Tiofanat metil+Iprodion (Kubik plus), Ciprodinil( Calcio 75 wgCormax, Chorus 50 wg)... Takodje se koristi i Prohloraz (Mirage 45 ec, Spartak 45 ec) koji se polako izbacuje ali je cenovno privlačan. Ako se odlučite za Prohloraz raditi isklučivo u prvoj polovini cvetanja.  Hemijske mere borbe počinju sa Bakrom tokom mirovanja vegetacije. Veoma korisna mera koja nam omogućava bolji start vegetacije.
Tokom vegetacije se koriste srestva u kritičnim fazama: cvetanje i razvoj ploda naročito pred zrenje (napad štetočina, grad, mnogo kiše...).
                


NAPOMENA: Tretmane koje radimo u toku cvetanja treba da obavestimo pčelare ili da tretmane izvodimo uveče pošto se pčele vrate sa paše.

Čuvajmo pčele. Bez njih nema dobre oplodnje a samim tim i zadovoljavajućeg prinosa.

napisao: vrabac