Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Primena bio plug-a u ratarstvu i voćarstvu

Preporučuje se za žetvene ostatke : pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe kao i korova.

Tretiranje se vrsi po celoj površini (ratarstvo), u trake ili redove (voćarstvo)

Prskanje se izvodi sa traktorskim prskalicama u dozi od 5 litara po hektaru. Količina vode 200-400 litara.


Primenom ovog preparata dobijamo:

- oslobađa hranjive materija iz žetvenih ostataka

- zemljište bolje strukture (lakša obrada, bolje zadržavanje vlage) razlaže lignin iz žetvenih ostataka što čini osnovu za povećaj sadržaja humusa u zemljištu

Na ovaj način primena BIO PLUG-a nadoknađuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

 Kompletnu ponudu firme BIOFOR SYSTEM mozete pogledati OVDE...

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.