loading-img

Preparat za uvećanje plodova u povrtarstvu

Nutri Engorde se koristi za povećanje kruponoće i čvrstine plodova kod  povrća. Ovo je preparat nove generacije koji radi tako što usmerava hraniva prema plodovima umesto u vegetativni porast. 

To ima za posledicu  povećanje krupnoće plodova povrća čak i do 30% .

Primena Nutri Engordea je do 25 dana pre berbe, optimalno 30-35 dana.
Primenjuje se 2l/ha.

Treba npomenuti da za potpuni uspeh biljka mora biti u kondiciji i doboro nadjubrena. U suprotnom efekat na plodove može da izostane.

Nutrileaders - kompletna ponuda