loading-img

Pirevina – Agropyron repens u povrću

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Lakša, vlažna i neobrađena zemljišta.

ŠTETE: Veoma je teško iskoreniti. Nanosi štete u ratarskim, žitnim i krmnim kulturama, livadama, voćnjacima i vinogradima. Prenosnik je biljnih bolesti i insekata.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosai kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog koraova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

POVRTARSTVO-Herbicidi na bazi:

Praradajz: Kletodim (Kletox, Lector super)

Paprika: Kletodi (Kletox, Lector super),

Dinja: Kletodim (Kletox, Lector super)

Lubenica: Kletodim (Kletox, Lector super)

Krastavac: Kletodim (Kletox, Lector super)

Kupus: Kletodim (Kletox, Lector super), Fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao: kapetan