loading-img

Obična konica – Galinsoga parviflora u povrću

PRAKTIČNA PODELA : Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTA: Raste u različitim uslovima, ali najčešče na bogatim i vlažnim zemljištima. Raste na njivama i zapuštenim površinama.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama naručito okopavinama (kukuruz), povrtarskoj proizvodnji (paradajiz, paprika...), leguminozama (lucerka, detelina...) i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje, čupanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

POVRTARSTVO-Herbicidi na bazi:

Paradajz: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor)

Paprika: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua) 

Kupus: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

 Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao: kapetan