loading-img

Obična gorčika – Sonchus oleraceus u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Odgovaraju joj rastresita i kamena zemljšta kao i toplija klima. 

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama a naručito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...), povrtarskoj proizvodnji (paradajz, paprika šargarepa, pasulj...)i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Biljka ima gorak mlečni ukus. 

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine,ne u malinama, kupinama i jagodama  ( Glifol, Bingo...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat, Dessicash 20% SL), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15, Rugbi 15 SL),  Fluroksipir - oprezno jer je hormonski herbicid i deluje i isprarenjima, ne u malinama, kupinama i jagodama (BonacaLodin, Starane).

napisao: kapetan