loading-img

Lucerkina bubamara – Subcoccinella vigintiquatuorpunctata

OPIS

Telo lucerkine bubamare je polu-loptasto. Boje je crvenkasto-žute sa 24 crne mrlje na pokriocima. Veličina imaga je oko 4 mm.

Larva je izduženo-ovalnog oblika a na leđnoj strani ispupčenam sužena prema kraju tela. Na leđnoj strani nalazi se veliki broj razgranatih bodlji. Odrasla larva je duga 4-6mm.

ŠTETNOST

Lucerkina bubamara se hrani i može da završi svoje razviće na velikom broju biljaka, pretežno iz familije leguminoza. Štete su najzapaženije u maju, kada na biljkama preovlađuju odrasle larve.

Način ishrane odraslih i larvi je neobičan, tako da se oštećenja koja oni izazivaju vrlo lako razlikuju od oštećenja drugih štetočina. Na lišću napadnutih biljka se mogu videti pruge od izgnječenog lisnog tkiva, dok je pokožica lista neoštećena.

CIKLUS RAZVOJA

Odrasli insekt prezimljava na lucerištima, detelištima skriven ispod čestica zemlje i biljnih ostataka ili u obližnjim šumama gde je preleteo u jesen.

Do napuštanja zimskih skrovišta dolazi početkom aprila. Polaganje jaja je tokom aprila i prve polovine maja, u grupicama na lišću lucerke i crvene deteline. Pojava larvi je masovna, naročito posle snežnih, hladnih zima, u toplo i umereno vlažno proleće.

Tokom leta, u vreme pojave druge generacije, masovnu pojavu treba očekivati samo na vlažnim mestima gde dolazi do najmanje smrtnosti položenih jaja.

SUZBIJANJE

Za suzbijanje lucerkine bubamare sa najboljim rezultatom mogu se koristiti preparati na bazi: deltametrina (Decis, Polux, Župadeci,Futocis), bifentrin (Fobos, Futocid, Pinto...), ostali piretroidi (Cipkord, Notikor, Cythrin, Vantex, Sumi alfa...), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d, Nurelle d, Despot, Konzul...) i slično.

Napomena: Ne treba dozvoliti da se larve pojave i izazovu veću štetu.

 

Izdvajamo iz ponude