loading-img

Lucerkina buba – Phytodecta fornicata

OPIS

Odrasla jedinka je izduženo-ovalnog oblika, crvene boje sa 8 krupnih crnih pega. Dužine je 5-7 mm.

Larva je vretenastog oblika. Veličina tek ispiljene larve je 1 mm, a odrasla larva dostiže dužinu do 10 mm.

ŠTETNOST

Lucerkina buba je stalna štetočina lucerke i poslednjih decenija u našoj zemlji često se javlja u prenamnoženju.

Lucerkina buba se hrani samo na lucerki. Može da se održi na nekim drugim biljkama iz porodice leptirnjača, ali to za sada nema ekonomski značaj.

Imago prvo grize list po ivicama u nepravilnim oblicima, a zatim i čitavo lišće, ostavljajući samo nerve.

CIKLUS RAZVOJA

Odrasli insekt prezimljava u zemljištu. Pojavljuje se rano u proleće I ženka ubrzo polaže jaja. Posle piljenja larvi i zajedničke ishrane sa odraslima, te na lucerištu nastaje golobrst. Kada odrastu, one se povlače sa biljke i zakopavaju u zemlju. To se kod nas dešava obično u drugoj polovini maja. Pojava novog imaga iz zemljišta je obično u prvoj dekadi juna. Posle kratke ishrane, mladi imago se povlači na zimovanje.

SUZBIJANJE

Da bi se lucerka zaštitila od ove štetočine potrebno je tretirati sredstvima na bazi: deltametrina (Decis, Polux, Župadeci,Futocis), bifentrin (Fobos, Futocid, Pinto...), ostali piretroidi (Cipkord, Notikor, Cythrin, Vantex, Sumi alfa...), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d, Nurelle d, Despot, Konzul...) i slično

Napomena: Tretmani nakon košenja kojima suzbijamo ostale štetočine lucerke I dateline uspesno drže pod kontrolom I lucerkinu bubu. Medjutim ako se insekticidi koriste kasnije (bliže košenju) voditi računa o karenci.

 

Izdvajamo iz ponude