loading-img

Šema vinifikacije za rose vina

ŠEMA VINIFIKACIJE ZA ROSE VINA – PROTOKOL

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

1. BERBA u gajbice
  1.a - Dodati vinobran (6g/100kg) u gajbice sa grožđem - uklanjanje prirodnih kvasaca

2. MULJANJE
  2.a - Dodati vinobran (6g/100kg) tokom muljanja - uklanjanje prirodnih kvasaca
  2.b - Dodati enzim Cultivar (4g/100kg) tokom muljanja - omogucava bolju razgradnju celija.

3. OTAKANJE SA KOMINE
4. TALOŽENJE
5. FERMENTACIJA
  5.a - Dodati kvasac Fermol PB 2033 (25g/100 L) tokom punjenja suda - zasejavanje kulture selekcionisanog kvasca.
  5.b - Dodati Enovit (20g/100 L ) nakon 1 dana - hrana omogucava maksimalnu aktivnost kvasca.
  5.c - nakon 3. dana dodati hranu za kvasce Enovit ili bolje Fermoplus Integrauter (15-20g/100 L) – omogucava kvascu   da fermentaciju odradi do kraja.
  5.d - 4 dan Majorbenton C (50g/100L) - bistrenje
6. PRETAKANJE NAKON FERMENTACIJE
  6.a - Vinobran (10g/100 L) - prekid fermentacije
NAPOMENA: Ovaj protokol za proizvodnju belih vina je informativnog karaktera. On pokazuje mesta u procesu proizvodnje gde se dodaju pojedina enoloska sredstva.

Celokupnu ponudu enoloskih sredstava firme IREKS DOO možete pogledati OVDE...