loading-img

Removil Liquid - upustvo

 REMOVIL

Alkalni deterdžent za pranje

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

REMOVIL je visoko alkalni deterdžent za pranje i skidanje naslaga i taloga, sposoban da rastvori i u potpunosti ukloni sve organske ostatke i taloge nezavisno o njihovoj konzistenciji. Uz veoma brzo delovanje čisti obrađene površine do apsolutno blistave čistoće.

PODRUČJA PRIMENE

  1. INDUSTRIJA VINA

- Za pranje cisterni, pumpi, cevovoda, linija za otakanje, naplavnih filtera, vakuum okretnih filtera, centrifuga, rashladnih sistema: recikliranjem ili raspršivanjem 2-8%-tnog rastvora.

- Za uklanjanje tartarata iz cisterni, čišćenje dozirki za SO2 i opreme za proizvodnju koncentrata: recikliranjem ili raspršivanjem 5-15%-tnog rastvora.

- Za pranje i čišćenje opreme za proizvodnju vina, za čišćenje podova i zidova koji su veoma onečišćeni organskim materijama: upotrebom pritisnih pumpi ili primenom četki/spužvi sa 2,0%-tnim rastvorom.

 

  1. INDUSTRIJA PIVA

- Za alkalni ciklus pranja u varionici (2-10%)

- Za čišćenje cevi (1-3%)

- Za čišćenje centrifuga, cisterni od nerđajućeg čelika i rashladne opreme za hlađenje piva i sladovine (2-5%)

- Za čišćenje pločastih pasterizatora (2-5%)

- Za čišćenje linija za otakanje (1-3%)

- Za čišćenje naplavnih filtera (1-3%)

- Za čišćenje Whirlpool-a i pritisnih filtera s platnima (2-5%).

 

  1. INDUSTRIJA NAPITAKA I VOĆNIH SOKOVA

- Za čišćenje i vruću sanitaciju linija za otakanje, filtera i posuda (1-3%).

 

  1. DESTILERIJA

- Za čišćenje silosa voćnih komina

- Za čišćenje skladišnih i vrionih cisterni i destilacijskih kolona (1-5%)

- Za čišćenje koncentratora taloga (5-20%)

 

  1. CIP POSTROJENJA

- Sastav REMOVIL-a osigurava da se sva prljavština konstantno održava u suspenziji i potpuno se apsorbuje u rastvoru. Potpuno odsustvo pene kod bilo koje temperature, čak kada je organska materija prisutna u visokim koncentracijama, čini REMOVIL prikladnim za upotrebu u CIP postrojenjima. Nadalje, kako je REMOVIL tečnost, on olakšava automatsko obnavljanje rastvora.

 

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

- Bezbojna tečnost, neznatno opalescentna

- Alkalna reakcija: jednostavna identifikacija rastvora

- Kontrola koncentracije: upotrebom priloženog dijagrama

- pH 1%-tne otopine: 12,8

- Toksičnost kod oralnog uzimanja: 1318 mg/kg kod muškog Wistago štakora 1271 mg/kg kod ženskog Wistago štakora

- Rastvorljiv u vodi u svim odnosima. Kod rastvora iznad 5% dolazi do povećanja temperature za 5-10°C

- Ne stvara penu kod bilo koje temperature, rastvor se može obnavljati i ponovno upotrebljavati

- Hemijski stabilan

- Može se u potpunosti isprati

- Moć sekvestriranja: veoma visoka, može se upotrebljavati sa vodama bilo kojeg stepena tvrdoće

- Sadrži sintetske detergente biološki razgradljive više od 90%.

 

NAPOMENE

REMOVIL ne deluje korozivno na nerđajući čelik, bakar, gumu, staklo, cement, epoksi prevlake, proizvode od sintetskih materijala.

Ne preporučuje se upotreba na površinama prevučenim nitroceluloznim lakovima, fenolnim smolama i za lake metale kao što su aluminijum ili kalaj.

Sa obzirom da je REMOVIL proizvod visoke alkalnosti, mora se obratiti pažnja i zaštititi od kontakta sa kožom. Da bi se olakšalo istakanje i upotreba, baloni su snabdeveni sa posebnim grlom za istakanje.

UPOZORENJE

Proizvod se mora skladištiti udaljen od izvora hladnoće, kod temperatura ispod 0 °C, može doći do smrzavanja. Da bi se ponovo otopio mora se zagrejati do 15 °C.

PAKOVANJE

Kanisteri od 25 kg.