loading-img

MAJORBENTON C -uputstvo

MAJORBENTON C

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Aktivirani bentonit u granulama - farmaceutske čistoće i velikog učinka deproteinizacije

MAJORBENTON C je 90% monmorilonit bentonit koji poseduje parametre čistoće zahtevane za farmaceutske proizvode. Čistoća MAJORBENTON C vidljiva je iz njegove ujednačene svetle boje koja je rezultat odsustva bilo kojih stranih primesa.

MAJORBENTON C ispunjava sve zahteve potrebne za dobijanje odlike "za enološku upotrebu" prema CODEX OENOLOGIQUE INTERNATIONAL.

SVOJSTVA BISTRENJA

MAJORBENTON C omogućava postizanje odličnog bistrenja i kada se upotrebljava u kombinaciji sa bistrilima belančevinastog porekla jer stvara teške i kompaktne taloge u vrlo kratkom vremenu.

SVOJSTVA ADSORBCIJE I DEPROTEINIZACIJE

MAJORBENTON C iskazuje veliku moć adsorpcije što se jasno uočava njegovim značajnim bubrenjem u vodi (15-20 delova), što omogućava postizanje vrlo visokih indeksa deproteinizacije.

PRIMENA U VINU

- Stabilizacija belančevina - kada se dodaje u vino MAJORBENTON C iskazuje svojstva elektronegativnog koloida adsorbujući tako suspendovane čestice koje imaju pozitivan naboj i naročito koloidne belančevinaste supstance koje su jedan od glavnih uzroka nestabilnosti vina. Za vreme pasterizacije sprečava koagulaciju proteina kod hlađenja na sobnu temperaturu.

- Stabilizacija bakra - adsorbujući proteine neophodne za flokulaciju koloida bakra, MAJORBENTON C delotvorno zaštićuje vina od zamućenja izazvanog bakrom.

- Stabilizacija obojenih jedinjenja - uklanjajući koloidne taninske supstance, koje postaju nerastvorne kod niskih temperatura MAJORBENTON C sprečava sve pojave mutnoće vezane uz taloženje obojenih jedinjenja. MAJORBENTON C se može takođe primenjivati za kompletiranje delovanja deproteinizacije kod upotrebe kompleksnih sredstava za bistrenje kao što su CATALASI i QUICKGEL.