loading-img

Fermol Sauvignon - upustvo

FERMOL SAUVIGNON

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE


Suvi aktivni kvasac selekcionisan za vinifikaciju belog grožđa
Posebno aktivna selekcionisana vrsta Saccharomyces cerevisiae ph.v.cerevisiae. Kontrolisan od instituta, Fakulteta za vino i vinogradarstvo, Univerziteta Burgundije u Dižonu, u Francuskoj.
FERMOL SAUVIGNON je posebno selekcionisani kvasac koji se naročito preporučuje za vinifikaciju kod belih sorata grožđa koje odlično dozrevaju i sadrže visoku koncentraciju aromatskih prekursora.
FERMOL SAUVIGNON čuva nežne hromatske note, belih sorata grožđa, razvijajući nežne slamnate tonove i podstiče razvoj sortnih karakteristika. Ovaj soj kvasca vrlo brzo previre šećer čak i u uslovima niskih temperatura i potpuno dovršava fermentaciju, sprečavajući time neželjeni početak malolaktičke fermentacije.
Zahvaljujući svojim fiziološkim i metaboličkim karakteristikama FERMOL SAUVIGNON cepa terpenske glikozidne frakcije i oslobađa aromatske prekursore tipične za kultivar. Pojačava aromatske sumporne komponente kao što su 4 metil-merkaptodion i naglašava isparljive mirise na aromatično bilje, kao što su ß i γ – tion. U nekim slučajevima, u zavisnosti od sorte, oslobađa jasne note citrusa (grapefruit).
FERMOL SAUVIGNON stvara vrlo nizak sadržaj isparljivih kiselina, stvara povoljnu količinu alkohola, izrazito je otporan na SO2 i ne stvara reduktivne mirise. Preporučuje se za vinifikaciju sorata poput Sauvignona, Tokaja, Garganega i svih drugih sorata koje sadrže veliki aromatski potencijal.


DOZIRANJE
10-30 g/100 kg kljuka ili za hL šire, u zavisnosti od stepena bistrine, sa ciljem postizanja broja dodanih stanica od približno 100 puta većeg od onoga prisutnog u širi.


NAČIN PRIMENE
Rehidrirati aktivni suvi kvasac u toku najmanje 20-30 minuta u 10 delova tople vode (maksimalne temperature 35°C) u koju se doda koncentrisana šira. Takođe je moguće upotrebiti vodu i šećer ili sterilizovani slatki sok uvek pazeći da temperatura ne pređe 35°C.
Kada se radi sa zaustavljenim fermentacijama savetuje se da se nakon rehidratacije pripemi "pied de cuve" (starter kvasca). Celokupna se količina kvasca inokulira, koja je prethodno rehidrirana i u fazi ubrzanog razmnožavanja, u širu koja je prethodno izbistrena i celi sadržaj se dobro promeša.


PAKOVANJE
Vakumirani paketić od 0,5 kg.