loading-img

Fermol Premier Cru - Upustvo

FERMOL PREMIER CRU

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Posebni suvi aktivni kvasac za vinifikaciju velikih crvenih vina

Soj selekcionisan iz Saccharomyces cerevisiae ph.v. cerevisiae selekcionisan i kontrolisan od instituta Fakulteta za vinogradarstvo i vinarstvo u Dižonu u Francuskoj.

FERMOL PREMIER CRU je soj kvasca selekcionisan za proizvodnju velikih crvenih vina sa sposobnošću velike fermentativne energije i brzim početkom vrenja kojim se lagano postiže dominantnost nad prisutnim kvascima u kljuku ili širi. Zahvaljujući njegovoj snazi i otpornosti na SO2, idealan je za fermentacije u prisutvu komine, gde je kontaminacija divljim kvascima povišena.

FERMOL PREMIER CRU omogućava dobijanje vina punih, snažnih, strukturiranih i kompleksnih, između ostalog zahvaljujući povećanoj proizvodnji glicerina. Idealan je za vinifikaciju grožđa poreklom od loza crvenog grožđa visokog kvaliteta, za dobijanje vina koja pokazuju osobine karakteristične za starenje. Njegova primena daje karakterističnu aromatičnu notu zrelog voća, između višnje i trešnje maraske. U toku alkoholne fermentacije ovaj soj proizvodi minimalne količine sumpora i isparljivih kiselina, i podstiče početak malolaktičke fermentacije.

VAŽNE OSOBINE I SVOJSTVA

- Kvasac neutralan na killer faktor

- Vreme početka: 7 sati kod 25°C; brz početak vrenja i kod teških uslova

- Ne stvara penu

- Ne proizvodi H2S

- Dobra otpornost na visoke temperature

- Mogućnost proizvodnje alkohola: 14,5% vol.

- Iskorišćenje šećer/alkohol = 16,8 šećera/litri za proizvodnju 1% vol. alkohola

- Optimalna otpornost na SO2

- Optimalna otpornost na niski pH i aciditet

- Mlečne bakterije < 1 x 104/g

- Ne sadrži patogene klice i toksine, koliformne bakterije, fekalne streptokoke i sulfi-toreducirajuće klostridije

- Proizvod odgovara propisima D.P.R. 12.2.1965. n. 162 51. 5, slova j, i od D.M. 10.10. 1977. i propisima EU br. 377/79, al. HL

 DOZIRANJE

10-30 g/100 kg kljuka ili hektolitar šire, čime se postiže 100 puta veća količina ćelija kvasca u odnosu na ćelije kvasca prisutne u širi.

NAČIN PRIMENE

Rehidrira se suvi aktivni kvasac u približno 10 delova vodovodne vode zašećerene, eventualno sa sterilnim MCR, temperature maksimalno 35°C.

U toku 20-30 minuta rehidrirani kvasac, u fazi ubrzanog razmnožavanja, uvede se u širu koja je eventualno očišćena ili izbistrena, uz dobro homogeniziranje.

SPECIFIKACIJA KVALITETA

- ukupni kvasci > 2,5 x 1010/g

- broj živih ćelija kvasca > 2,0 x 1010/g

- kvasac u originalnom pakovanju je garantovano istovetan onome ispitanom od kontrolnog instituta

- suva materija 95 ± 1%

- gubitak na aktivnosti iznosi 10-15% godišnje, u zavisnosti od temperature skladištenja

- datum pakovanja je otisnut na pakovanju

 PAKOVANJE

Laminarni vakumirani paketići 0,5 kg.

SKLADIŠTENJE

Za duže vreme skladištiti proizvod na 5-7°C.

Kada je pakovanje otvoreno potrebno je sadržaj primeniti u što kraćem roku.