loading-img

FERMOL GRAND ROUGE - uputstvo

FERMOL GRAND ROUGE

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Selekcionisani aktivni kvasac
Poseduje prirodnu sposobnost prevladavanja indogene mikroflore. Jedan od važnih ciljeva fermentacije crvenog grožđa je postizanje prevladavanja inokuliranog kvasca nad indogenom mikroflorom.
„Pascal Biotech" je, u saradnji sa Univerzitetom u Reggio Emilia i Institutom za enološka istraživanja u Navarra, uspeo izolovati između 82 soja, sa svojstava prevalencije uz zadržavanje svih optimalnih karakteristika za provođenje fermentacije.

FERMOL GRAND ROUGE je prvi soj izolovan sa svojstvom prevladavanja endogene mikroflore i ima izvanredne tehnološke karakteristike: brzu fazu razmnožavanja, ne zahteva posebnu hranu, optimalno otporan na visoki stepen alkohola i na visoke temperature. Ukoliko se želi potisnuti indogena mikroflora primenjuju se visoke doze SO2 koje deluju negativno na stabilnost boje. Primena FERMOL GRAND ROUGE je moguća i kod mutnih šira, uz smanjenu količinu SO2 i dobijanje vina sa niskim vrednostima isparljivih kiselina.

FERMOL GRAND ROUGE omogućava dobijanje vina sa dobrom taninskom strukturom izvanredno čistih mirisa koji se očekuju od sorte.

FERMOL GRAND ROUGE je umnožen na ugušćenoj širi grožđa, što omogućuje postizanje najboljih rezultata fermentacije.

DOZIRANJE

10-30 g/100 kg kljuka ili hL šire

REHIDRATACIJA

U 10 delova zašećerene vode, maksimum 38°C, za 20-30 minuta

SASTOJCI

Selekcionirani aktivni kvasac Saccharomyces cerevisiae r.f cerevisiae

PAKOVANJE

Paket od 0,5 kg.