loading-img

Fermol Chardonnay - upustvo

FERMOL CHARDONNAY

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Suvi aktivni kvasac selekcionisan za vinifikaciju belog grožđa

Posebno aktivna selekcionisana vrsta Saccharomyces cerevisiae ph.v.cerevisiae. Kontrolisan od Centralne mikrobiološke laboratorije Sveučilišta Reimsa, Champagne/Ardeni, Francuska, Fakultet nauke.

FERMOL CHARDONNAY je posebno selekcionisani kvasac koji se naročito preporučuje za vinifikaciju kod belih sorata grožđa za dobijanje vina punog i harmoničnog ukusa, zahvaljujući njegovoj sposobnosti stvaranja velike količine manoproteina.

Kako je FERMOL CHARDONNAY posebno kriofilan, a time i sposoban provesti fermentaciju pri nižim temperaturama, izuzetno je dobar za dobijanje kvalitetnih vina koja su nastala postupkom hladne maceracije kljuka.

FERMOL CHARDONNAY se razvija u vinu i stvara fini praškasti talog idealan za odležavanje vina na talogu - sur lie. Zahvaljujući fiziološkim karakteristikama ovog kvasca, nastaju izuzetni rezultati koji se posebno valoriziraju kod negovanaj vina u Barrique buradima.

FERMOL CHARDONNAY adsorbuje specifične ispraljive fenole na svojim ćelijskim ljuskama i direktno utiče na isticanje aromatske komponente vina, posebno na zrelo i tropsko voće, koje potiču od 3 metil butil acetata i y - nonlaktona i δ – dekalaktona. FERMOL CHARDONNAY ima jaki alkoholni potencijal, ne stvara hidrogen sulfid, i stvara mali sadržaj sirćetne kiseline. Nadalje, čuva prirodnu kiselost vina, sintetišući sukcinsku kiselinu korisnu za opšti senzorni karakter vina i korektor između glukonske kiseline i aromatskih prekursora.

VAŽNE VREDNOSTI I SPOSOBNOSTI

- kvasac neutralan u pogledu killer faktora

- period aktivacije: 6 sati, početak fermentacije čak pod teškim uslovima

- sposobnost proizvodnje alkohola: 15,5% vol.

- prinos šećer/alkohol = 16,6 g šećera/litri proizvede 1% vol.alkohola

- izvanredna otpornost na alkohol

- ne proizvodi H2S

- izvanredna otpornost na niskim pH i visoke vrednosti kiselosti

- mlečne bakterije 1.103/g

- ne sadrži patogene klice i njihove toksine niti koliformne bakterije ili fekalne streptokoke ili sulfito-reducirajuće klostridije.

- u saglasnosti sa EEC pravilnikom No 377/79, aneks III.

 DOZIRANJE

10-30 g/100kg kljuka ili za hektolitar šire, zavisno od stepena bistrine, sa ciljem postizanja broja dodanih ćelija od približno 100 puta većeg od onoga prisutnog u širi.

NAČIN PRIMENE

Rehidrirati aktivni suvi kvasac u toku najmanje 20-30 minuta u 10 delova tople vode (maksimalne temperature 35°C) u koju se doda koncentrisanu širu. Takođe je moguće upotrebiti vodu i šećer ili sterilizovani slatki sok uvek pazeći da temperatura ne pređe 35°C.

Kada se radi sa zaustavljenim fermentacijama savetuje se da se nakon rehidratacije pripremi "pied de cuve" (starter kvasca). Celokupna se količina kvasca inokulira, koja je prethodno rehidrirana i u fazi ubrzanog razmnožavanja, u širu koji je prethodno izbistrena, te se celi sadržaj dobro promeša.

GARANTOVANE VREDNOSTI

- ukupni broj ćelija kvasca 2,0 x 1010/g

- broj živih ćelija kvasca 1,5 x 1010/g

- kvasci koji su sadržani u originalnom pakovanju su garantovano identični onima kontrolisanim od Kontrolnog instituta

- suva materija 95, 1%

- gubitak aktivnosti: 10-15% godišnje u zavisnosti od temperature skladištenja

 PAKOVANJE

Vakumirani paketić od 0,5 kg.