loading-img

Fermol Arome pl. - uputstvo

FERMOL AROME PLUS

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Suvi aktivni kvasac za vinifikaciju belih vina
Posebna vrsta suvog aktivnog kvasca za vinifikaciju belih vina superiornog kvaliteta. Selekcionisani soj kvasca Saccharomyces cerevisiae ph.var. cerevisiae selekcionisan i kontrolisan od Mikrobiološkog instituta sveučilišta Reims Champagne - Ardeni (Francuska).

FERMOL AROME PLUS je poseban soj kvasca selekcionisan na način da podrži karakteristične arome vina čineći istaknutijim i poboljšavajući tipične osobine kultivara. 

FERMOL AROME PLUS to postiže podstičući hidrolizu terpenskih glikozida i norisoprenoida, omogućavajući oslobađanje mirisnih frakcija i podstičući tako povećanje cvetnih nota koje su tipične za određenu sirovinu - vrstu grožđa.

FERMOL AROME PLUS utiče osim toga pozitivno na sekundarne arome vina što je uzrokovano njegovom povećanom proizvodnjom 2 - fenil - etanola, takođe i acetata viših alkohola koji doprinose na određeni način voćnom mirisu. Ovaj soj kvasca se izdvaja takođe i po smanjenoj proizvodnji acetaldehida i piruvinske kiseline. Tako proizvedena vina se mnogo lakše konzerviraju sa smanjenim dozama SO2, koje ne prekrivaju prirodni karakter svežine i bukea vina.

VAŽNE OSOBINE I SVOJSTVA
- Kvasac neutralan na killer faktor
- Vreme početka: 6,5 sati kod 25°C, brz početak vrenja i kod teških uslova
- Ne stvara penu
- Ne proizvodi H2S
- Poseduje optimalna krio svojstva
- Mogućnost proizvodnje alkohola: 14,5% vol
- Iskorišćenje šećer/alkohol = 16,56 šećera/litri za proizvodnju 1% vol. alkohola
- Optimalna otpornost na niski pH i aciditet
- Ne sadrži patogene klice i toksine, koliformne bakterije, fekalne streptokoke i sulfitoreducirajuće klostridije

Proizvod odgovara propisima DPR 12.2.1965. n. 162 čl. 5, slova j, i od DM. 10.10. 1977. i propisima EU br. 377/79, al. 111.

DOZIRANJE

20-30 g/100 kg kljuka ili hektolitar šire

NAČIN PRIMENE

Rastvori se suvi aktivni kvasac u približno 10 delova vodovodne vode zašećerene, eventualno sa sterilnim MCR, temperature maksimalno 35°C. U toku 20-30 minuta rehidrirani kvasac, u fazi ubrzanog razmnožavanja, uvede se u širu koja je eventualno očišćena ili izbistrena, uz dobro homogeniziranje.