loading-img

ENOVIT - uputstvo

ENOVIT

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Sredstvo za regulaciju i aktivaciju fermentacije i re-fermentacije

ENOVIT je bio aktivator, proizveden iz vitaminsko azotnih sirovina, koji snabdeva hranivim elementima i faktorima rasta kvasac, stimulišući njegove biološke aktivnosti.

PODRUČJA PRIMENE ENOVITA

- U vinarskom podrumu, omogućava brzo razmnožavanje kvasaca u njihovoj najaktivnijoj formi, osiguravajući tako dobar početak bilo kojeg fermentacijskog procesa.

- U širi belog grožđa koja je siromašna sa količinom kvasaca, dobijena na cednicama ili vijčanim presama ili u izbistrenim širama, ENOVIT trenutno aktivira fermentaciju.

- Sprečavanje zaustavljanja fermentacije -  ENOVIT osigurava neophodne količine asimilirajućeg azota u grožđu sa siromašnih podloga, prezrelom grožđu i grožđu napadnutom botritisom, a u širama koje imaju suviše SO2 ili onima iz pokvarenog grožđa osigurava potrebnu količinu vitamina.

- Neprestano obnavljanje kvasaca je osigurano snabdevanjem faktora rasta, jer u toku prvih 36 sati fermentacije kvasci utroše svoje hranljive rezerve što može dovesti do verovatnog usporavanja ili prekida fermentacije.ENOVIT  omogućava kvascima da bolje podnose teške uslove fermentacije i kao rezultat daje poboljšanje metabolizma šećera.

- Primenom ENOVITA u fermentaciji, zahvaljujući sadržaju vitamina B, proizvede se manja količina keto-kiselina (ketoglutarne i piruvične). Rezultat su vina sa većim količinama slobodnog SO2, koja su time otpornija na oksidaciju.

- Fermentacija kod visokih ili niskih temperatura - ENOVIT se upotrebljava u fermentacijama ili u slučaju prestanka vrenja, nastalog usled visokih ili niskih temperatura kada je normalni tok fermentacije ugrožen, naročito u slučajevima upotrebe velike automatske opreme za proizvodnju vina.

- U destilerijama- u neprovreloj ili poluprovreloj komini ENOVIT osigurava nedostajuće faktore rasta. ENOVIT takođe reaktivira fermentacijski proces tako da dovodi do sveukupne razgradnje zaostalih šećera. Na podlogama od melase, jabukovače i fermentiranog voća, ENOVIT osigurava trenutnu aktivaciju fermentacije. Na taj način, skraćivanjem potrebnog vremena, produktivnost fermentacijskih kapaciteta je povećana dok je smanjena opasnost od infekcija.

- U postrojenjima za prečišćavanje - sa aktivnim muljem, ENOVIT se upotrebljava za stimulaciju multiplikacije mikrobne flore sa ciljem razgradnje organskih materija u kratkom vremenu.