loading-img

Endozym Rouge - upustvo

ENDOZYM ROUGE

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Pektolitički enzim na osnovi koncentrisane pektinaze koji se preporučuje za ekstrakciju boje i arome iz crnog grožđa

ENDOZYM ROUGE je potpun enzimatski pripravak, koji ujedinjuje pektolitička svojstva sa visokom celulaznom i hemicelulaznom aktivnošću. Brojnost njegovih enzimatskih delovanja rezultuje u maksimalnoj ekstrakciji obojenih materija i sortnih aroma crnog grožđa. Njegova upotreba osigurava proizvodnju kvalitativno više strukturiranog i kompleksnog vina, takođe omogućavajući povećanje iskorišćenja samotoka.

Upotreba ENDOZYM ROUGE-a tokom bistrenja šire, omogućuje nam maksimalno izlučivanje prirodnih boja, ugodnih tanina i aroma a pritom poništavamo negativni efekt preduge maceracije, jednog od glavnih uzroka gorkih tanina u vinu.

Korišćenjem ENDOZYM ROUGE povećava se iskorišćenje samotoka za 4 % i smanjuje se količina vina dobijenog presovanjem.

ENDOZYM ROUGE u mikro granulama odlično se rastvara i ne sadrži praškaste materije koje uzrokuju alergije. U tekućem obliku, ENDOZYM ROUGE je lakše primenljiv te praktičan za automatizirani način doziranja. U obliku ENDOZYM ICS 10 ROUGE, preparat se nalazi u jako koncentrisanom obliku, jednako praktično primenljivom.

FIZIČKO-HEMIJSKA SVOJSTVA I KONCENTRACIJA

- Beli suvi prah. U vodenom rastvoru daje laganu svetlo žutu boju.

- Rastvoran u toploj i hladnoj vodi.

- pH rastvora 1%-tnog: neutralan

- Prividna gustina: 0,5 - 0,7 g/mL

- Rastvorljivi preparat

- Koncentracija u pektolitičkim jedinicama: 2.500.000 PU/g; 5.000 FDU 55°/g

 

DOZIRANJE

ENDOZYM ROUGE, 1-3 g/100 kg grožđa ili 100 litara šire ili soka zavisno od vremena kontakta, temperature i alkohola.

U tekućem obliku, 1-3 ml/100 kg grožđa ili hl.

Koncentrisani tečni oblik enzima dozira se u količini, 0,4 ml/100 kg grožđa ili hl.

UTICAJ TEMPERATURE

Odnos vremena/temperature (između 6 i 30°C) pokazuje da svako snižavanje temperature od 7°C udvostručuje vreme potrebno za enzimatsku razgradnju.

UTICAJ PRIMENJENE DOZE

Upotrebom viših doza enzima moguće je korigovati negativni uticaj niskih temperatura.

UTICAJ PRIMENJENE DOZE U FUNKCIJI VREMENA

Ukoliko, je na primer, potrebno 24 sata za dozu od 1 g/hL, tada 4 g/hL će skratiti neophodno vreme na 6 sati.

UTICAJ SADRŽAJA ALKOHOLA, SO2 i pH

Uticaj alkohola na aktivitet ENDOZYM ROUGE je umeren; jednako je umereno delovanje kod normalnih doza primene (50 mg/L) i SO2 koji se samo nekoliko minuta posle dodavanja veže sa šećerima u širi. Uticaj pH je beznačajan.

USLOVI SKLADIŠTENJA

ENDOZYM ROUGE je vrlo stabilan u praškastoj formi; na temperaturama ispod 23 °C u suvoj okolini zadržava aktivnost nesmanjenom najmanje dve godine, a mesečni gubitak aktivnosti je manji od 0,1%.

Kada se ENDOZYM ROUGE rastvori u vodi, takav rastvor se treba upotrebiti istog dana.

ENDOZYM ROUGE je proizveden u skladu sa EEC propisom No 93/77.

Takođe odgovara zahtevima OMS (WHO), FAO, JECFA i FCC za prehrambene enzime,.

PAKOVANJE

ENDOZYM ROUGE - od 0,5 kg , 0,1kg