loading-img

Aromax Gal - upustvo

AROMAX GAL

Sve za vino i rakiju sto vam je potrebno mozete pogledati OVDE

Za vinifikaciju belih sorti

AROMAX GAL je idealno komponovan u svrhu smanjenja kiseonika u širi odnosno za zaštitu šire od oksidacije. Zahvaljujući svom sastavu sposoban je vezati kiseonik na sebe u vrlo kratkom vremenu te time zaštititi aromatske prekursore.

AROMAX GAL se pokazao i kao odličan proizvod u primeni kod vinifikacije belih sorati grožđa jer svojom sastavnom komponentom - čisti gala tanin, štiti širu od promene boje.

Odlična svojstva pokazuje kod tretiranja grožđa koje je napadnuto botrytisom. Zahvaljujući sposobnosti brzog delovanja sa kiseonikom, inhibira aktivnost polifenol oksidaza kao što su lakaza i tirozinaza. Na ovaj način značajno je redukovana pojava stvaranja peroksida te tretirana vina imaju jači aromatski potencijal.

AROMAX GAL inhibira razvoj i razvoj autohtonih kvasaca, pomaže brže taloženje istih i sprečava pojavu spontane fermentacije.

DOZIRANJE

20 g/hL šire ili na 100 kg grožđa.

Ova količina AROMAX GALA daje početnu količinu od 54 mg/L SO2 koja će se progresivno smanjiti za vreme trajanja vrenja. Askorbinska kiselina će ostati aktivna i štiti vino u periodu i do 10 puta dužeg od onoga postignutog sa uobičajenim primenama SO2.

NAČIN PRIMENE

Rastvoriti potrebnu količinu u 10 delova vode i primeniti ujednačeno u masi grožđa koje se obrađuje.

Idealna je primena doziranjem sa dozirnim aparatom postavljenim između muljače i prese.

VAŽNO

AROMAX GAL ne ostavlja u vinu nikakve tragove aditiva ili nepoznatih tehnoloških sredstava. Zbog toga se vina proizvedena sa njim mogu prodavati u celom svetu jer ne dolaze u sukob sa zakonskim propisima u bilo kojoj zemlji.

SASTOJCI

Kalijum metabisulfit i njegove ekvimolarne kombinacije sa prikladno puferiranom L-askorbinskom kiselinom i vrlo čisti gala tanin.

U skladu sa EEC propisima br. 826/88-VI- za enološku primenu.

PAKOVANJE

Vreće od 1 kg.