loading-img

Kupusni moljac – Plutella maculipennis

OPIS

Leptir  ima raspon krila oko 16 mm, Ona su tamno-sivih krila sa svetlo-žutim prugama, koja su po ivicama resasta. Gusenica je oko 10 mm duga, sa finim dlakama. Po telu se nalaze crne tačke.

ŠTETNOST

Kupusov moljac se javlja povremeno u većem broju i izaziva osetne štete na kupusu. Ispiljene gusenice se hrane između dva epidermisa. Već posle prvog presvlačenja one progrizaju jedan epidermis i izazivaju pojavu belih pega na listu, karakterična oštećenja za ovu vrstu. Kasnije se nlistu kupusa pojavljuju rupice. Gusenice napadaju kupus, ren… Oštećene biljke gube ili imaju manju tržišnu vrednost

CIKLUS RAZVOJA

Prezimljavaju kao lutka i imago. Leti u toku večeri. Polaže jaja na biljke iz familije kupusnjača. Za to vreme ženka položi do 200 jaja na naličje lista. Pošto oštete spoljne listove, gusenice prelaze u untrašnjost glavice, gde se hrane na isti način. Kada odrastu, pretvaraju se u lutku na listu hraniteljke ili u biljnim ostacima na zemlji u paučinastoj čauri.

Kupusov moljac ima više generacija godišnje.

SUZBIJANJE

Mehaničke mere borbe

Brojnost kupusovog moljca se značajno smanjuje redovnim agrotehničkim merama, prvenstveno dubokim bradom.

Hemijske mere borbre

Ovim merama se suzbija štetočina nakon njenog uočavanja.

Suzbijanje buvača se postiže insekticidma na bazi: deltametrina (Decis, Polux, Župadeci,Futocis), bifentrin (Fobos, Futocid, Pinto...), ostali piretroidi (Cipkord, Notikor, Cythrin, Vantex, Sumi alfa...), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d, Nurelle d, Despot, Konzul...) i slično

NAPOMENA: Prilikom tretiranja kupusnjača obavezno dodati okvašivač (Trend, Inex, Silwet, Cyrasil). Takodje voditi računa o karenci preparata (poslednjem momentu primene)