loading-img

Kupusna muva – Chorthophila brassicae Bouche

OPIS

Jaje je bele boje oko 1,5 mm dugo, na jednoj strani suženo a na drugoj zaobljeno.

Larva je bele boje, sužena prema napred dok je na drugoj strain široka kao presečena, bez glave I nogu.

Odrasli insekt je pepeljaste sive boje , sličan domaćoj muvi. Ženka je krupnija i svetlija od mužjaka.  Sa raširenim kriliomaje velika 6-6,5 mm.

ŠTETNOST

Kupusova muva napada kupus, karfiol, rotkvu, rotkvicu, kelerabu I mnoge krstašice. Kod nas je posebno štetna na ranim sortama kupusa. Hrani se nektarom. Larva prodire u koren gde se hrani,  oštećuje unutrašnjost glavnog korena i onemogućava normalni porast biljke. Povređivanjem korena, otvaraju se putevi za ulaz mikroorganizama koji mogu da dovedu do većih šteta. Napadnute biljke se lako čupaju iz zemljišta. Prolećna generacija napada rasad kupusa, a posle presađivanja i kupus u parcelama. Naročito može brzo da strada rasad kupusa.

CIKLUS RAZVOJA

Kupusova muva prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu na dubini od 10-12 cm. On se javlja maja meseca na cvetovima biljaka, hraneći se nektarom. Ženka polaže jaja na korenovom vratu biljke ili u zemljištu u blizini biljke.

Razviće larvi može da traje 20-30 dana.

Lutka se obrazuje u zemljištu i u napadnutoj biljci.

Odrasla muva druge generacije javljaju se u junu – julu a treće generacije lete u julu i avgustu.

Za pojavu kupusove muve, od neobične je važnosti visoka vlažnost i umerena toplota. U suvljim oblastima, ograničavajući činioci za njenu pojavu su visoke temperature niska relativna vlažnost. Zato u tim oblastima po pravilu, kupusova muva ne nanosi značajne štete.

SUZBIJANJE

           Mehaničke mere borbe

Merama kao sto su:

  • Uklanjane biljnih ostataka
  • Jesenjim oranjem
  • Suzbijanje korova
  • Plodoredom… možemo značajno smanjiti brojnost štetočine.

          Hemijke mere borbe

Ovim mera se suzbija tek izlegla larva u zemljistu.

Suzbijanje kupusne muve se postiže insekticidma na bazi: Hlorpirifos ( Galition, Radar versus, Saturn gea)