loading-img

Rđa kupine – Kuehneola uredinis

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE
Ovaj patogen je prvo uočen na sortama kupine bez bodlji, a kasnije je zabeležena i na ostalim sortama. Bolest prouzrokuje sušenje i prevremeno propadanje lišća, rodnih izdanaka i plodova.

SIMPTOMI BOLESTI
Simptomi se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke, a najuočljiviji su na izdancima i lišću, a ređe se mogu naći na lisnim drškama i plodovima. Kod jačih zaraza izdanci zaostaju u porastu, slabe i suše se.

CIKLUS RAZVOJA
Patogen prezimljava u zaraženim izdancima ili u opalom lišću. Početkom leta prezimeli patogen počinje sa zarazom u uslovima toplog i vlažnog vremena. Tokom vegetacije, ovaj patogen se dalje širi, stvarajući više sekundarnih infekcija.

MERE ZAŠTITE
Preventivne mere su orezivanje i spaljivanje obolelih izdanaka, zatim sakupljanje i zaoravanje obolelog lišća i dobra prihrana đubrivima. Veoma važno je i dodavanje mikroelemenata. Pri sadnji kupine treba obratiti pažnju na odabir otpornih sorti prema ovoj bolesti.
Hemijska zaštita je dosta teška i preporučuje se rana primena preparata na bazi bakra. Prvo prskanje na bazi bakra treba obaviti kada krene bubrenje pupoljaka, a drugo pred cvetanje.
Takodje se mogu koristiti fungicidi na bazi aktivne materije Difenokonazola (DifcorVegas)i Propikonazola (Tilt 250 ECTenor 250 EC).

NAPOMENA
Treba biti uporan protiv ove bolesti i boriti se protiv nje svim raspoloživim merama.
Što se tiče hemijskih mera ograničeni smo karencom tj do cvetanja.

napisao: kapetan