loading-img

Zašto je potrebno prskati kukuruz na crno?

Koncept ovog prskanja herbicidima je da omogučimo mladim biljkama kukuruza nesmetano nicanje i početni porast. Tada je kukuruz veoma osetljiv na konkurenciju korovskih biljaka.

Na ovaj način smo omogućili da nam on ojača te da sa korektivnim prskanjem suzbijemo korove koji su se provukli kroz prvi tretman i koji se kasnije pojavljuju. Kada kukuruz sklopi redove on postaje gospodar na parceli.

Ukoliko ne uradimo tretman posle setve a pre nicanja veliki problem nam može prestavljati muhar. On masovno niče zajedno sa kukuruzom i veliki je konkurent za vodu i hranu. To je manji problem.

Muhar je veoma neprijatan korov naročito kada se počne bokoriti (visine 3-5cm). U toj fazi sa preparatima za korektivno prskanje nemožemo imati pun efekat. Nekoliko dana nakon tretmana i ako deluje da smo uspeli, muhar počinje da ponovo oživljava puštajući novo korenje iz čvora bokorenja.

Preskačući prvi tretman mi sebi pravimo sledeće probleme. OPŠIRNIJE