loading-img

Uticaj vremenskih prilika na izbor herbicida

 

Vremenske prilike imaju veliki uticaj na izbor herbicida pre svega zbog momenta njegove primene. Poenta je kada već radimo da imamo najveći mogući efekat.

Pre svega moramo pratiti temperaturu. Kukuruz je toploljubiva biljka. Na temperaturama od 10 stepeni pa naniže on je pod stresom. Takodje svaki herbicid ma koliko selektivan izaziva stres kod kukuruza. Kada imamo primenu herbicida na niskim temperaturama postoji velika mogućnost oštećenja biljke.

Sličan efekat imaju  i visoke temperature preko 30 stepeni u kombinaciji sa sušom. Na ovo naročito morate voditi računa sa preparatima: Vestikor, Rincor, Talisman, Motivell, Equip, Monsoon activ... Za pun uspeh tretmana pomenuti preparati traže i noćne temperature više od 15 stepeni da bi se pasivno spustile do rizoma.

Padavine pre svega utiču na spiranje herbicida. Dva sata nakon primene na temperaturama višim od 15 stepeni preparati su uglavnom usvojeni.

Retko kada je moguće ispuniti sve uslove neophodne za potpuni uspeh tretmana ali se treba truditi da ih što više ispoštujemo.

Nazad...