loading-img

Obični i veliki dvornik – Polygonum spp u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka. Veliki dvornik ima izraženije trouglaste tamne površine na listu.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Plodna, lakša i srednje-teška zemljišta, bogata azotom.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim i krmnim kulturama i voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Umanjuje kvalitet krmnih kultura i stoka ga izbegava.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je otežano
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Izoksaflutol + Tienkarbazon-metil (Adengo), Foramsulfuron + Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD), Foramsulfuron + Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Tembotrion (Laudis), Bentazon ( Boston 480 SL), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Tifensulfuron-metil, Terbutilazin (Azin 500 SCRezon), Mezotrion (Cornisto, Temza), Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Sulkotrion (Tangenta), Pendimatalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Pšenica: Bentazon ( Boston 480 SL), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Pendimatalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Soja: Bentazon ( Boston 480 SL), Imazamoks (Imizar 40), Tifensulfuron-metil (Tiffany 75 WG, Okvir), Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor), Pendimatalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Suncokret: Imazamoks (Imizar 40), Terbutilazin (Azin 500 SCRezon), Pendimatalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Lucerka: Bentazon ( Boston 480 SL), Tifensulfuron-metil (Tiffany 75 WG, Okvir), Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor).

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao: kapetan