loading-img

Obična loboda – Atriplex patula u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Raste u umereno toplim predelima, plodnim, humusnim, obrađenim zemljištima i zemljištima koja su nađubrena stajskim đubrivom.

ŠTETE: Najviše štete pravi u povrtarstvu i ratarstvu kod okopavina (kukuruz, soja, suncokret…) u voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo unišavanje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanjem…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: 2,4–D(Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Foramsulfuron +Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD)

Pšenica: 2,4–D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Soja: Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Suncokret: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Lucerka: Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor) 

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao: kapetan