loading-img

Običan štir – Amaranthus retroflexues - ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA:   Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA:   Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE:    Razmnožava se semenom.

STANIŠTE:   Raste u toplim i umereno toplim područijem. Odgovaraju mu  plodna i bogata zemlišta. Pojavljuje se na obradivim površinama, travnjacima i na zapuštenim terenima.

ŠTETE:   Najviše štete pravi u povrtarskoj (paradajiz, paprika, šargarepa, pasulj...) proizvodnji kao i u ratarstvu kod okopavina (kukuruz, soja, suncokret…),i u voćnjacima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

 

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.

Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Fluroksipir (LodinBonaca, StockPlus), Bentazon (GalbenonBoston 480 SL, Basagran, Savazon, Bentamark), 2,4–D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Tifensulfuron – metil, Dikamba (Dragon 480 SlPlamen, Agrodimark), Terbutilazin (Azin 500 SCRezon, Terbis, Zeazin), Mezotrion (Cornisto, Temsa), Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Sulkotrion (Tangenta), Pendimetalin (Revit 330 ECZanatStomp aqua), Tembotrion (Laudis), Foramsulfuron  +Tienkarbazon-metil(Monsoon actiive), Foramsulfuron + Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD), Foramsulfuron+Izoksadifen-etil (Equip), Izoksaflutol +Tienkarbazon-metil (Adengo)

Pšenica: Fluroksipir (LodinBonaca,StockPlus), Bentazon (GalbenonBoston 480 SL, Basagran, Savazon, Bentamark), 2,4–D(Monosan herbi, Lentemul D, Maton) , Pendimetalin (Revit 330 ECZanatStomp aqua)

Suncokret: Flurohloridon (Disk, Helion, Girasolin), Imazamoks (Imizar, Kvazar, Ikarus, Pulsar), Terbutilazin (Azin 500 SCRezon, Terbis, Zeazin), Pendimetalin (Revit 330 ECZanatStomp aqua)

Soja: Bentazon (Galbenon, Boston 480 SL, Basagran, Savazon, Bentamark), Imazamoks, Tifensulfuron – metil (Okvir, Tiffany, Piano), Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E), Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor) , Pendimetalin (Revit 330 ECZanatStomp aqua)

Lucerka: Bentazon (GalbenonBoston 480 SL, Basagran, Savazon, Bentamark), Tifensulfuron – metil, Metribuzin(Buzzin 70 WG, Senkor)   

Uljana repica: Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisala: nijagara