loading-img

Njivski poponac – Convolvulus arvensis u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmožava se semenom.

STANIŠTE: Najčešće raste na oranicama, zapuštenim površinama. Pretežno na lakšim, plodnim, umereno suvim zemljištima.

ŠTETE: Nanosi štete u strmnim žitima, ratarskim kulturama naručito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...), povrtarskoj proizvodnji (paradajiz, paprika šargarepa, pasulj...). Prenosnik je bijnih bolesti i insekata.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Pendimetalin(iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Sulkotrion (Tangenta), Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Dikamba (Dragon 480 SlPlamen, Agrodimark), 2.4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Fluroksipir (LodinBonaca), Foramsulfuron +Tienkarbazon-metil (Maister OD),

Pšenica: Pendimetalin(iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Metsulfuron – metil (Tezis, Metmark, Messi 60 WG), 2.4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Fluroksipir (LodinBonaca)

Soja: Pendimetalin(iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Suncokret: Pendimetalin(iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Lucerka: 2,4-DB (Butoxone DB)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

izradio: kapetan