loading-img

Njivska palamida – Cirsium arvense u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMOŽAVANJE: Razmožava se vegetativno – izdancima i generativno - semenom.

STANIŠTE: Raste na oranicama, vinogradima, voćnjacima i zapuštenim površinama.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama (pšenica, tritikal, kukuruz...), leguminozama, u povrtarskoj proizvodnji, vinogradima i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Veoma neprijatan korov. Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja (u rozeti). Kada krene u porast njegovo uništenje je pod znakom pitanja.

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Pendimetalin (iz semena (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Sulkotrion (Tangenta), Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Dikamba (Dragon 480 SlPlamen, Agrodimark), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Klopiralid (Lontrel 100), Tembotrion (Laudis), Foramsulfuron +Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Foramsulfuron +Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD),

Pšenica: Pendimetalin (iz semena (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Metsulfuron – metil (Tezis, Metmark, Messi 60 WG), Tribenuron – metil (Mural, Cerealis), 2,4-D, Klopiralid (Lontrel 100), Jodosulfuron-metil-natrijum + Amidosulfuron  (Sekator OD)

Soja: Pendimetalin (iz semena (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Suncokret: Pendimetalin (iz semena (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Uljana repica: Klopiralid (Lontrel 100)

Lucerka: 2,4-DB (Butoxone DB)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

Napsala: nijagara