loading-img

Korektivni tretman herbicidima u kukuruzu?

Nakon nicanja kukuruza počinju se pojavljivati i korovi na koje nismo mogli delovati sa herbicidima ’’na crno’’. To su obično višegodišnji korovi (palamida, poponac, sirak....), kao i jednogodišnji (čičak...)

Da bi smo odredili kojim herbicidima ćemo raditi u kukuruzu, moramo utvrditi

koji korovi se nalaze na parceli, njihovu brojnost.

Naročito posvetiti pažnju na one koji najviše ugrožavaju proizvodnju. Tu smo napravili prvu selekciju herbicida. Kako???

Dalje moramo uzeti u obzir uzrast kukurza tj broj listova. Ovo je bitno kod konačnog izbora herbicida. Ako se opredelimo za herbicid koji će suzbiti ciljani korov ali ga primenimo u pogrešno vreme, možemo oštetiti kukuruz i umanjiti njegov prinos. Zato je moramo pravilno izbrojati njegove listove. Kako???

Nakon ove, druge selekcije, već se možemo opredeliti koji su nam herbicidi potrebni. Kako???-

U naš izbor herbicida možemo uneti još jedan parametar, vremenske prilike. Ovde se uzimaju u obzir dnevne i noćne temperature kao i verovatnoća padavine (raspored i količina). Kako???